Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Αρχική σελίδα | Κινητικότητα

Κινητικότητα και Προσανατολισμός

   Στο πεδίο της Τυφλότητας, η Κινητικότητα συνήθως ορίζεται ως η σωματική ικανότητα να κινηθούμε από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν περιορίζεται μόνο στην ικανότητα του βαδίσματος, αλλά περιλαμβάνει και τις ικανότητες που επιστρατεύονται όταν βαδίζουμε, δηλαδή τις τεχνικές χρήσης του μπαστουνιού, την στάση του σώματος, τις τεχνικές για το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας, τις διαβάσεις στο δρόμο, τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς κλπ.
Ο όρος Προσανατολισμός συνήθως ορίζεται ως η διαδικασία χρήσης των υπολοίπων αισθήσεων προκειμένου να προδιορίσει κάποιος τη θέση του στο χώρο, δηλαδή το να γνωρίζει που βρίσκεται και πώς θα φτάσει εκεί που θέλει, ιδιαίτερα σε μη οικεία περιβάλλοντα.

Το πρόβλημα

   Η δυσκολία ανάπτυξης και βελτίωσης της κινητικότητας των τυφλών ατόμων, παρεμποδίζει την δυνατότητα συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και στην εργασία, μειώνει δραστικά κάθε δυνατότητα κοινωνικής ένταξης και δραστηριοποίησης τους, και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην φυσική τους κατάσταση και υγεία.

Τρόποι Αντιμετώπισης

   Όπως προκύπτει από έρευνες, η έγκαιρη και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα κινητικού προσανατολισμού, και η διαρκής και επίμονη άσκηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, αντιμετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα. Η εκπαίδευση οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενταξιακής του εκπαίδευσης, να ξεκινά κατά τη προσχολική ηλικία και να συνεχίζεται σε όλα τα τα εκπαιδευτικά στάδια, προσαρμοζόμενη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περιόδου, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Φάρος Τυφλών και Κινητικότητα

   Ο Φάρος Τυφλών δεν διαθέτει αυτόνομο τμήμα κινητικότητας και προσανατολισμού. Συμβάλλει όμως στην βελτίωση του κινητικού προσανατολισμού των ατόμων με προβλήματα όρασης με τα προγράμματα άθλησης που πραγματοποιεί στο γυμναστήριο του Φορέα, καθώς και με το σύνολο των άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριότητων του.

 

Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών 

 

   Μία μεγάλη στιγμή για τον χώρο των Ατόμων με Αναπηρία υπήρξε η 25η Ιουλίου του 2008, όπου ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, τελεσφόρησε η ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών Τυφλών.

Ο στόχος του Κέντρου αυτού είναι να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιήσουν για την κινητικότητά τους Σκύλο Οδηγό. Παράλληλα άτομα με αναπηρίες να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησής τους και της εξυπηρέτησής τους με την χρήση Σκύλων Βοηθών.

www.greekguidedogs.gr/guidedogs.php

 

Φορείς εκπαίδευσης

Τμήμα Κινητικότητας και Προσανατολισμού λειτουργεί στο Kέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.