Κύριο περιεχόμενο

 

 Η NovartisHellas στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος

Στο πλαίσιο εορτασμού της «Ημέρας Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» της εταιρείας Novartis Hellas για το έτος 2013 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος φιλοξένησε 49 άτομα-εργαζομένους των φαρμακευτικών εταιρειών Novartis και Αlcon, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντική εργασία.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά στην τιμητική πρόσκληση που του απηύθυνε η εταιρεία Novartis μέσω της Εταιρείας Free Spirit να αποτελέσει έναν από τους φορείς που θα πλαισιώσουν την ημερήσια εθελοντική εκστρατεία που διοργανώθηκε για φέτος, με στόχο όπως πάντα την προσφορά στον συνάνθρωπο και αφιέρωσε την εν λόγω ημέρα στην υποδοχή, ενημέρωση και συντονισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της προσφοράς των εθελοντών.

Η δράση ξεκίνησε στις 9.00 π.μ., με την συγκέντρωση των εθελοντών στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, προς καλωσόρισμα και λεπτομερή ενημέρωση αυτών για το πολύπλευρο έργο που επιτελείται εντός των κόλπων του από τις δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, κυρίες Καραμιχαλάκου Δώρα και Μαριόλη Γιώτα. Θεσμικός εκπρόσωπος του Φορέα, που σημείωσε την έναρξη του ημερήσιου αυτού έργου και  απηύθυνε χαιρετισμό ήταν ο Γενικός Διευθυντής, κύριος Γεώργιος Καρκούλιας, ενώ αντίστοιχα από τις δύο εταιρείες, η κυρία Ψάχα, από το οφθαλμολογικό τμήμα της Novartis και ο κύριος Λαδικός από το οφθαλμολογικό τμήμα της Alcon. Εκπρόσωπος δε της εταιρείας Free Spirit, που λειτούργησε ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία και οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, ήταν η κυρία Παρίσση.

Αφού αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν η σπουδαιότητα ανάπτυξης τέτοιων δράσεων, προς όφελος μελών της κοινωνίας μας και η ανάγκη σύμπραξης για την προώθηση αυτών, υπήρξε ειδική αναφορά στις δράσεις και προγράμματα εθελοντισμού που μεταξύ άλλων εφαρμόζονται, καθώς και πιο εστιασμένα στα προσφερόμενα πεδία εθελοντικής απασχόλησης για την συγκεκριμένη ημέρα.

Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και ένταξη των εθελοντών στα διαδραστικού χαρακτήρα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Αφής, με την ευκαιρία για αυτούς να μυηθούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στον χώρο της αναπηρίας.

Κατόπιν μικρού διαλείμματος προς εσωτερική οργάνωση του εθελοντικού δυναμικού, υπήρξε διαχωρισμός σε έξι υπο-ομάδες, προς ανάληψη δράσης. Η ταξινόμηση σημειώθηκε βάσει ενδιαφερόντων αυτών και το έργο με το οποίο καταπιάστηκαν αφορούσε σε διάφορα τμήματα του φορέα, ανάλογα με τις τρέχουσες τη δεδομένη στιγμή ανάγκες. Χαρακτηριστικά:

 

·                 9 άτομα απορροφήθηκαν στο Μουσείο Αφής και εξ αυτών, 5 καταπιάστηκαν με την καταγραφή φθορών σε σωζόμενα στον χώρο εκθέματα-πιστά αντίγραφα εκμαγείων- καθώς και σε ετικέτες και πινακίδες περιγραφής αυτών και 4 με την ταξινόμηση και τακτοποίηση εντύπων ενημερωτικού υλικού του μουσείου και μεταφορά και τακτοποίηση υλικού αποθήκης του χώρου, όπως αφίσες, επιτραπέζια παιχνίδια για μη βλέποντες κ.α.

·                 4 άτομα απορροφήθηκαν στο τμήμα Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής του φορέα, λειτουργώντας υποστηρικτικά ως προς τα μη βλέποντα μέλη στο κομμάτι δημιουργίας και παραγωγής σχετικών ειδών-Συντονίστρια της δράσης εν προκειμένω ήταν η υπεύθυνη του τμήματος-Κεραμείστρια, κα Λία Κελαϊδή.

·                 2 άτομα ασχολήθηκαν με τα τέσσερα φαρμακεία του Φορέα, στη βάση καταγραφής και ταξινόμησης των υπαρχόντων ειδών, καθώς και σχετικών αναγκών.

·                 20 άτομα απασχολήθηκαν στο Εκτυπωτικό Κέντρο και εξ αυτών 16 ασχολήθηκαν με το κομμάτι της ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των εκατοντάδων βιβλίων Braille που υπάρχουν στη σχετική βιβλιοθήκη και 4 με το σκανάρισμα και τη διόρθωση κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή στο πλαίσιο μετατροπής τους από μορφή βλεπόντων σε Braille-Συντονιστές της δράσης στο εν λόγω πεδίο υπήρξαν τα στελέχη του τμήματος, κα Νάνσυ Πολυκράτη και  κα Ζωή Γραμματίκα.

·                 5 άτομα ασχολήθηκαν με το βάψιμο μεταλλικών επιφανειών στον προαύλιο χώρο του φορέα (όπως πόρτες και κιόσκι-αποθήκη).

·                 9 άτομα απασχολήθηκαν στο τμήμα Studio Ηχογράφησης  και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων βιβλίων και καταπιάστηκαν με την καταγραφή και αρχειοθέτηση βιβλίων βλεπόντων και ομιλούντων αντίστοιχα, καθώς και επεξεργασία και διόρθωση καταλόγου βιβλίων σε txt μορφή, για την καλύτερη δυνατή απόδοσή του σε μορφή MP3-Συντονιστές της δράσης υπήρξαν η κα Αθηνά Τσάση, η κα Βίλλυ Χασάπη και η κα Αλίκη Πανάγου, στελέχη των εν λόγω τμημάτων.

 

 Σημαντικοί αρωγοί στην όλη προσπάθεια υπήρξαν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος, οι οποίοι είχαν εκ των προτέρων προετοιμαστεί σχετικά και φροντίσει για το σχεδιασμό των δράσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι λίγες προσφερόμενες ώρες συνεργασίας να αποδειχθούν αποδοτικές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε γύρω στις 3.30 μ.μ., με την ουσιαστική εμπλοκή ως τότε του συνόλου των εθελοντών σε ό,τι είχαν αναλάβει. Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με ιδιαίτερη θέρμη και ζήλο και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος.

 

Η όλη δράση κρίνεται ιδιαιτέρως επιτυχής, όχι μόνο λόγω του σπουδαίου έργου που προσέφεραν οι εθελοντές προς τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος, για το οποίο τους ευχαριστούμε θερμά, αλλά και του ότι απετέλεσε μοναδική ευκαιρία ανάδειξης αξιών κοινωνικής προσφοράς αλληλεγγύης, συνεργατικότητας και ομαδικότητας προς όφελος των συνανθρώπων μας. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προσπάθειες αξίζουν συγχαρητηρίων και οφείλουμε όλοι να συμπράττουμε προς υλοποίηση αυτών όταν προκύπτουν σχετικές ευκαιρίες.