Κύριο περιεχόμενο

Επίσκεψη στο Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού

 

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 13  εξυπηρετούμενοι του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος μαζί με τους συνοδούς τους. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρακολούθηση ειδικά σχεδιασμένης ξενάγησης απευθυνόμενη σε άτομα με οπτική αναπηρία,  η οποία προσέφερε τη δυνατότητα να γνωρίσουν, μέσα από τα εκθέματα, ποιοι είναι οι Έλληνες του Πόντου και ποιος ήταν ο τόπος τους, την ιστορική τους πορεία τους και  τον πολιτισμό που διαμόρφωσαν εκεί, ποια ήταν η σχέση τους με την Ελλάδα, τη Ρωσία και τον υπόλοιπο κόσμο. Κεντρική θέση στην παρουσίαση κάθε ενότητας κατείχαν τα μοναδικά κειμήλια που εκτίθενται, τα οποία πλαισιώνονταν από ποικίλα εποπτικά μέσα. Το πρώτο μέρος της έκθεσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσία και τη δράση των Ποντίων  καθώς και στον πολιτισμό που ανέπτυξαν εκεί,  από την αρχαιότητα έως την ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας  και από την Τουρκοκρατία έως την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία,  με τη συνθήκη της Λοζάνης. Η ομάδα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος είχε τη δυνατότητα ψηλάφησης  ανάγλυφής μακέτας της Τραπεζούντας καθώς και παραδοσιακά μουσικά όργανα, οικιακά σκεύη και αγροτικά εργαλεία. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, η ομάδα παρακολούθησε την πορεία της ελληνικής κοινότητας του Πόντου μέχρι την εγκατάστασή της στην Ελλάδα καθώς και τη διασπορά της ανά τον κόσμο. Η απτική επαφή συνέβαλε στο να συμμετέχει η ομάδα ενεργά στην ξενάγηση με αμείωτο ενδιαφέρον για την ιστορική αναδρομή του Ποντιακού Ελληνισμού.