Κύριο περιεχόμενο

Επίσκεψη στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

Στις 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη , μια πενταμελής ομάδα ατόμων με προβλήματα όρασης , εξυπηρετούμενων  του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, μαζί με τους συνοδούς τους  συμμετείχαν στην επικοινωνιακή δράση παιδευτικού χαρακτήρα  με τίτλο «αγγίζοντας αυθεντικά πήλινα ανθρωπόμορφα ομοιώματα αρχαϊκών , κλασικών και ελληνιστικών χρόνων , ενημερώνομαι, κατανοώ, απολαμβάνω και καταθέτω τα συναισθήματά μου».  Η εν λόγω δράση έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών στην Πλάκα, στο πλαίσιο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων .

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν πρωτότυπα πήλινα ανθρωπόμορφα ειδώλια, αρχαϊκών, κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων και στην συνέχεια να προβούν σε μια προφορική και γραπτή κατάθεση των στιγμιαίων συναισθημάτων που αναδύονται μέσω της συγκεκριμένης απτικής επαφής . Παράλληλα με την όλη δράση, δόθηκε επίσης η δυνατότητα της ενημέρωσης  επί θεμάτων ειδωλοπλαστικής-κοροπλαστικής.

Η παραπάνω πρωτοποριακή δράση που πραγματοποιήθηκε σε έναν τόσο φορτισμένο και περιβεβλημένο με παρελθούσες κινηματογραφικές μνήμες χώρο , προκάλεσε  κατά γενική ομολογία θετικές εντυπώσεις και μοναδικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες αυτής. Κυρίαρχη και επικρατέστερη υπήρξε η σκέψη της σπουδαιότητας τέτοιων πρωτοβουλιών συνδυαστικά με την δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής σε αυτές .