Κύριο περιεχόμενο

 

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου με ευγενικές οικονομικές ενισχύσεις έχει στηρίξει:

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2012

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2015 για την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.

- τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Αφής το έτος 2019.

 -την παραγωγή ομιλούντων βιβλίων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας το έτος 2020.