Κύριο περιεχόμενο

Με ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2012

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2015 για την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.