Κύριο περιεχόμενο

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου με ευγενικές οικονομικές ενισχύσεις έχει στηρίξει:

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2012

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2015 για την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.

- τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Αφής για το 2019.