Κύριο περιεχόμενο

 

Ο Όμιλος Eurobank  κάλυψε με  ευγενική χορηγία του:

 -την δαπάνη λειτουργίας των Τμημάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2011

 -την  δαπάνη λειτουργίας των Τμημάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2015

 

 H Eurobank Ηousehold Lending Α.Ε., κάλυψε με ευγενική της χορηγία το 2014, τμήμα των αναγκών του Φορέα σε πετρέλαιο θέρμανσης.