Κύριο περιεχόμενο

 

 

Mε ευγενικές χορηγίες η HSBC έχει στηρίξει:

- το Τμήμα Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Νεοτυφλωθέντες κατά το έτος 2015.

-το Τμήμα Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος από το 2013 έως και το 2018.

-το Τμήμα Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος με ευγενική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2019.

 -το Τμήμα Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος με ευγενική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020.