Κύριο περιεχόμενο

 

 

Mε ευγενικές χορηγίες η HSBC έχει στηρίξει:

- το Τμήμα Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Νεοτυφλωθέντες κατά το έτος 2015.

- το Τμήμα Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος κατά τα έτη 2013 έως 2018.