Κύριο περιεχόμενο

 

-Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε με ευγενική χορηγία πετρελαίου κατά την χειμερινή περίοδο 2016-2017, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα.

-Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε με ευγενική χορηγία του το 2018, ανάγκες σε καύσιμα των οχημάτων του Φορέα, για την υλοποίηση  δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

-Το τμήμα του Ανθρώπινου δυναμικού το Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., στηρίζει με ευγενική χορηγία του το 2019, το πολλαπλό έργο του Φορέα.

 -Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε με ευγενική χορηγία του το 2020, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα.