Κύριο περιεχόμενο

 

 

Η Ένωση Αμερικανίδων Ελλάδος -AWOG- με ευγενικές δωρεές της στήριξε:

-την λειτουργία των τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής & Πλεκτού του Φορέα για το 2018.

-την λειτουργία των τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής & Πλεκτού του Φορέα για το 2019.