Κύριο περιεχόμενο

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«ΠΟΛΙΤΙΣMΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ»

Για το έτος 2019, ο Φορέας υλοποιεί το Πρόγραμμα «Δράσεις Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Συμπερίληψης τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Ανάδειξη και επικοινωνία δράσεων πολιτισμού, δημιουργία ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής και συνύπαρξης» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.