Κύριο περιεχόμενο

 

H τράπεζα ATTICA BAΝΚ με ευγενικές της χορηγίες έχει στηρίξει:

-την έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2014

-την έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2016

-την έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2018