Κύριο περιεχόμενο

 

 Δελτία Τύπου &
ανακοινώσεις

17/9/2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΤΕ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και 17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη,θα πραγματοποιηθεί η ετήσια καρδιολογική εξέταση για τους συμμετέχοντες του τμήματος Γυμναστηρίου του ΦΤΕ στο καρδιολογικό ιατρείο της μονάδας ΠΕΔΥ Καλλιθέας (Δαβάκη 11) από τον καρδιολόγο της μονάδας, κ. Συμεωνίδη. Η προσέλευση των συμμετεχόντων, κατά την παραπάνω ημερομηνία, θα γίνεται από τις 8:00 π.μ. έως τη 13:00 μ.μ. με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα την ημέρα.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στη Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ στο τηλ. 210 9415222.

 

 

*Οι συμμετέχοντες του γυμναστηρίου που δεν θα παρευρεθούν στην ετήσια καρδιολογική εξέταση του ΠΕΔΥ Καλλιθέας, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες από Καρδιολόγο ή Παθολόγο.

 

30/7/2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε στέγαστρο με κάθισμα για το επιβατικό κοινό στην στάση αστικών λεωφορείων «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ» έξωθεν του φορέα μας, ενός πολυσύχναστου σημείου αναμονής επιβατικού κοινού και δη τυφλών. Για το παραπάνω έργο, ευχαριστούμε θερμά τόσο τον Δήμο Καλλιθέας, όσο και τον Ο.Α.Σ.Α, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα διασφάλισης της προστασίας των πολιτών και δη των τυφλών από τις καιρικές συνθήκες κατά την αναμονή τους στην εν λόγω στάση, ανταποκριθήκαν στο αίτημά μας και προχώρησαν στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου. 


 25/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΤΕ

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδας σας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021» Οι αιτήσεις συμμετοχής για το εν λόγω πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.08.2020 έως 31.07.2021.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι (6) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω ή στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισμένες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,

γ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ΄, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης οι δικαιούχοι πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών μέσω της επιλογής «Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;» Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας « Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ ».

Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α’ και Β’ του παρόντος). Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία οι δικαιούχοι σαρώνουν και επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επεσύναψαν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, μπορούν είτε να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν με αυτοπρόσωπη παρουσία -εφόσον δεν ισχύουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού - είτε να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, συνοδεύοντάς τα με αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μέχρι την 03.07.2020.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των ΚΠΑ- ΟΑΕΔ όπου ανήκετε καθώς και στην Κ.Υ. του ΦΤΕ. 

 

 22/6/2020

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ερευνώ, Δημιουργώ, καινοτομώ» με το ακρωνύμιο: ΜΑΝΤΟ blind escort Apps και Κωδικό 'Έργου Τ1ΕΔΚ-00593, ζητά προσφορές για επίστρωση δαπέδου στους χώρους του Μουσείου Αφής με συνολικό εμβαδόν 250 τ.μ.

Για το παραπάνω έργο θα χρειαστούμε και βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές και αμεταχείριστο του υλικού καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους στο info@fte.org.gr

19/6/2020

 

Νέος κύκλος μαθημάτων

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει και για το 2020 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει και τα τμήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα σεμινάρια θα καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών.  Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες:

Δημήτρης Παπασταματίου - Κορδώνη Ελισάβετ

 

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


 

1/6/2020

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδας, ανακοινώνει την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα:
«Μέθοδοι συνοδείας και διαχείρισης κοινού με απώλεια όρασης σε χώρους πολιτισμού» διάρκειας 5 ωρών.

Τα σεμινάρια απευθύνοται σε επαγγελματίες του μουσειακού χώρου, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και σε όλους όσους ασχολούνται με πολιτιστικά αγαθά και επιθυμούν να τα επικοινωνήσουν σε επισκέπτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής     

13/6/2020  Σάββατο        10.00 - 15.00

19/6/2020  Παρασκευή   14.00 - 19.00

20/6/2020  Σάββατο        10.00 - 15.00

 

Xώρος διεξαγωγής: Μουσείο Αφής, Δοϊράνης 198, Καλλιθέα

Κόστος: 50 ευρώ

Λόγω την συνθηκών, θα τηρηθούν τα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια όλων μας. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν με ολιγάριθμες συμμετοχές.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 5 άτομα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 8 άτομα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 210 9415222 & 210 9415103 στην κα Γκίκα Καλλιόπη.

 

 

7/5/2020

 Νέος κύκλος μαθημάτων

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει και για το 2020 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει και τα τμήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από 25 Μαΐου 2020.

 

Τα σεμινάρια θα καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.

 

 

Πληροφορίες:
Δημήτρης Παπασταματίου - Κορδώνη Ελισάβετ

 

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: info@fte.org.gr


Ο κανονισμός λειτουργίας

 

Αίτηση συμμετοχής

 

 

 

28/4/2020

Φώτισε με το φως που έχασε

«Το ότι χάθηκε το φως δεν σημαίνει ότι χάθηκε και ο άνθρωπος». Αυτή τη φιλοσοφία ζωής και τη μεγάλη παρακαταθήκη αφήνει πίσω του ο Θεόδωρος Κώνστας, ο πρώτος πιστοποιημένος τυφλός ξεναγός στην Ελλάδα, που πέθανε την Κυριακή των Βαΐων σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Με σπουδαίο έργο για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία, έδωσε τα φώτα του σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ώστε να γίνουν πιο φιλικά για τους μη βλέποντες. Σταθερή του διεκδίκηση τα τελευταία χρόνια ήταν η χάραξη ενιαίας στρατηγικής και μεθόδου για την επαφή των τυφλών με τους χώρους πολιτισμού.

«Δεν μας αρκεί η ύπαρξη μιας απτικής διαδρομής. Στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα στους μη βλέποντες να αντιληφθούν την ολότητα των χώρων και των εκθεμάτων», έλεγε πριν από δύο χρόνια συμμετέχοντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.

Οραμά του ήταν να καταστούν όλοι οι αρχαιολογικοί-πολιτιστικοί χώροι και μουσεία της Ελλάδας πλήρως προσβάσιμοι σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ώστε στην πράξη, κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης, το προσωπικό του κάθε χώρου (αρχαιολόγοι, ξεναγοί κ.λπ.) να μπορεί να οδηγεί στις διαδρομές ξενάγησης μεικτά γκρουπ με βλέποντες και μη βλέποντες επισκέπτες.

Το έργο του μένει ανολοκλήρωτο, αλλά ο σπόρος που έριξε είναι αρκετά δυνατός για να βγάλει καρπούς, εφόσον υπάρξει και η συνδρομή της πολιτείας.

Ο Θεόδωρος Κώνστας γεννήθηκε έχοντας την όρασή του, το 1970 στις Ερυθρές Αττικής (Κριεκούκι), όπου και διέμενε. Τα γενέθλιά του, στις 15 Οκτωβρίου, συνέπιπταν με την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, που έχει καθιερωθεί ως ημέρα ευαισθητοποίησης του κοινού για τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Μια περίεργη σύμπτωση που αργότερα έμελλε να τον καθορίσει. Υπήρξε για χρόνια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριεκουκίου, ενώ στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές είχε εκλεγεί και τοπικός σύμβουλος.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο αποστρατεύτηκε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την όρασή του, χωρίς όμως αυτό να τον καταβάλει.

 

Πρωτοπόρος

«Αφού συνειδητοποίησα την κατάσταση έπρεπε να δω τι θα κάνω, πώς θα αναπληρώσω την αίσθηση που μου λείπει», έλεγε ο ίδιος. Το 2013 ξεκίνησε να εργάζεται στο θέατρο Badminton και στο πρόγραμμα Dialogue in the Dark, ένα βιωματικό δρώμενο που φέρνει σε επαφή τα βλέποντα άτομα με την εμπειρία των ανθρώπων με αναπηρία όρασης, μέσω μιας εικονικής περιήγησής τους στην Αθήνα. Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί.

Από το 2014 σπούδαζε σε δημόσιο ΙΕΚ για άτομα με προβλήματα όρασης, στην ειδικότητα «Ξεναγός σε μουσεία και αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς χώρους». Μετά την ολοκλήρωση σπουδών πέντε εξαμήνων, πραγματοποιούσε ξεναγήσεις σε γκρουπ επισκεπτών, στα οποία συχνά περιλαμβάνονταν και μη βλέποντα άτομα, στα περισσότερα μνημεία και μουσεία της Αθήνας, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Βράχος και το Μουσείο της Ακρόπολης, η Αρχαία Αγορά, το Μουσείο Μπενάκη κ.ά.

Έγινε ο πρώτος Έλληνας τυφλός που έλαβε μέσω του ΕΟΠΕΠ την πιστοποίηση του ξεναγού ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για την κοινότητα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Ωστόσο υπήρξε και διεθνώς πρωτοπόρος αφού στην ξενάγησή του δεν απευθυνόταν μόνο σε τυφλούς, αλλά προσέφερε μια ιδιαίτερη εμπειρία και στους βλέποντες επισκέπτες, μέσω της δομημένης λεκτικής περιγραφής και της απτικής εξερεύνησης αντικειμένων από μουσειοσκευές και αντίγραφα.

Όσοι βρέθηκαν σε κάποια από τις ξεναγήσεις του, είχαν την τύχη να βιώσουν μια άρτια περιγραφή των εκθεμάτων από έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε ο ίδιος να δει -μπορούσε όμως να νιώσει- αυτά που τους περιέγραφε.

 

Παρακαταθήκη

Ξεναγώντας μεικτό γκρουπ βλεπόντων και μη βλεπόντων επισκεπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ο Θεόδωρος Κώνστας υπήρξε ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και του Φάρου Τυφλών, ενώ συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και εθελοντικές δράσεις όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία αλλά συμμετέχοντας ευρύτερα στα πολιτιστικά δρώμενα, κερδίζοντας καθημερινά στην πράξη το στοίχημα της ισότιμης πρόσβασης.

Πέθανε στις 12 Απριλίου, από ανακοπή καρδιάς, στο σπίτι του στο Κριεκούκι. Άφησε πίσω του δύο κόρες, αλλά κυρίως άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη για το σπάσιμο προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Αλλά και αρκετούς συνοδοιπόρους, τους οποίους μύησε στην προσπάθειά του και στις πλάτες των οποίων πέφτει η ευθύνη για συνέχιση του σπουδαίου έργου του.

Πηγή: www.efsyn.gr

 

 

 

 

23/4/2020

23 Απριλίου
Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Σαν σήμερα 23 Απριλίου, το 1616 έφυγαν από τη ζωή δύο μεγάλα ονόματα των γραμμάτων: ο Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη Μιγκέλ Ντε Θερβάντες και ο Άγγλος δραματουργός Γουίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, το 1955 η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου, με σκοπό την προώθηση της ανάγνωσης και την αφοσίωση στη βιομηχανία του βιβλίου.

Στις δύσκολες μέρες που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σε μια καθημερινότητα που η έξοδος από το σπίτι είναι περιορισμένη, η δύναμη του βιβλίου μπορεί περισσότερο από ποτέ να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση της απομόνωσης και την ενίσχυση του πνεύματος. 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, μέσω της Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων και της Βιβλιοθήκης Braille, προάγει έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης του βιβλίου, ανοίγοντας έναν άλλο κόσμο προσέγγισης της γνώσης και του πολιτισμού και διαδίδοντας με αυτόν τον τρόπο, την σπουδαιότητα του βιβλίου σε κάθε του μορφή. Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις διάδοσης του βιβλίου και εκπαίδευσης του κοινού στην διαφορετικότητα.

 

Ένας από τους κύριους σκοπούς του φορέα μας, είναι η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία όρασης στον θησαυρό της γνώσης καθώς και η σπουδαιότητα ύπαρξης «διαφορετικών βιβλίων» προσαρμοζόμενων στις ανάγκες όλων των αναγνωστών.

 

 

15/4/2020

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας ενημερώνει ότι
την Μεγάλη Πέμπτη 16/04, την Μεγάλη Παρασκευή 17/04
και την Δευτέρα του Πάσχα 20/04
θα παραμείνει κλειστός.

Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοιού παρακαλούμε τους ωφελούμενους του φορέα να επικοινωνούν τηλεφωνικά για πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία υπηρεσιών του φορέα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και οι Εργαζόμενοι του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σας εύχονται καλό Πάσχα, Υγεία σε όλους και τις οικογένειες σας.

 

 

8/4/2020

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306
για τον κορωνοϊό

Σας ενημερώνουμε ότι σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306.

Ο κορωνoϊός, μας έχει φέρει όλους αντιμέτωπους με μια καινούργια πραγματικότητα και με βαθιές ανατροπές στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής μας, προκαλώντας συχνά πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Σε αυτό το κλίμα και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος βοήθειας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των συμπολιτών μας μέσω τηλεφώνου.

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου, συμβουλών και ελπίδας και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα, που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο, πανικό, να μιλήσουν, να στηριχθούν και να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος.

Οι πολίτες, όταν νοιώσουν την ανάγκη, μπορούν να καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 10306, όπου θα έχουν τις παρακάτω επιλογές:

 

  • Παροχή ψυχολογικής στήριξης: 24ωρη λειτουργία.
  • Παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε πάσχοντες από ψυχικό νόσημα: λειτουργία από 08.00 έως 20.00.
  • Παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και οικογενειών: 24ωρη λειτουργία.
  • Παροχή ψυχολογικής στήριξης υγειονομικού προσωπικού: λειτουργία από 08.00 έως 20.00.
  • Παροχή κοινωνικής στήριξης: λειτουργία από 08.00 έως 20.00.

 

 

7/4/2020

Προς
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φάρου Τυφλών της Ελλάδας
κο Μπασιά Εμμανουήλ

 

Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή των μελών του Δ.Σ προς τον Πρόεδρο Δ.Σ για τις αποτελεσματικές του ενέργειες προς όφελος του φορέα.

 

 Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, εξαιτίας των μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω του ότι ένας αριθμός εργαζομένων υπάγεται στις ευπαθείς ομάδες, δεν λειτουργεί όπως πρώτα. Επίσης, το τελευταίο χρονικό διάστημα η οργάνωση του Φάρου διέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση διότι η ανεπαρκής κρατική επιχορήγηση καθυστερεί πολύ. Επίσης, μια μεγάλη επιχείρηση του εξωτερικού που απασχολούσε τα παραγωγικά εργαστήρια με την κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων (δηλαδή το μηχανουργείο) έκλεισε επ’ αόριστον. Οι Δήμοι κατά το μέγιστο αριθμό δεν είναι πρόθυμοι να μας δώσουν παραγγελίες, έτσι οι εργαζόμενοι τυφλοί στα προστατευόμενα εργαστήρια κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι και απλήρωτοι. Η Εθνική Άμυνα αυτόν τον καιρό δεν μας δίνει δουλειά, όπως είναι οι ζώνες στρατού. Τα μαθήματα Braille σταμάτησαν, χάθηκε η εισφορά των εκπαιδευόμενων που αποτελούσε κι αυτή ένα κάποιο εισόδημα. Με την κρίση του κορωνοϊού, δεν ζητούνται πλέον κατάλογοι εστιατορίων στη γραφή Braille, το Εκτυπωτικό Τμήμα Braille κινδυνεύει να μην λειτουργεί ελλείψει πόρων και ίσως να μην έχουμε τυπογραφείο στη γραφή Braille. Οι μαθητές των σχολείων δεν επισκέπτονται πια το Μουσείο Αφής λόγω της νόσου. Γενικά, η είσπραξη κάποιων χρημάτων που θα κάλυπτε μέρος των αναγκών του φορέα όπως είναι η πληρωμή των προμηθευτών πρώτων υλών και έξοδα άλλων συνεργατών, πλην της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού, έπαψε να εισρέει στο ταμείο του Φάρου με αποτέλεσμα να έχουμε περιέλθει ως φορέας σε απελπιστική οικονομική ένδεια. Σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο φορέας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου  στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αποδείχθηκε ικανός και άξιος της εμπιστοσύνης μας. Με αποστολή εγγράφων και συνεχή επαφή με τα Υπουργεία και τις διάφορες Υπηρεσίες και με την διαρκή και ενεργό παρακολούθηση των θεμάτων, την επικοινωνία με βουλευτές και άλλους παράγοντες, ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες, πέτυχε να εντάξει τον Φάρο Τυφλών στα προστατευτικά μέτρα της κυβέρνησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός, εξασφαλίζοντας έστω και προσωρινά το εισόδημα μερίδας των εργαζομένων. Την επιτυχία αυτή ο Φάρος την οφείλει στις προσωπικές ενέργειες του Προέδρου του, παρέχοντας στον Φάρο μια ανάσα ανακούφισης από την οικονομική του δυσπραγία. Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας και την ευαρέσκειά μας στον Πρόεδρο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος κύριο  Μανώλη Μπασιά.  Εξακολουθούμε να τον στηρίζουμε στην συνέχιση του δύσκολου έργου του, που με την εμπειρία του και την επιστημονική του κατάρτιση, με την συνεργασία των άξιων Διευθυντών μας, της κας Γεωργία Μήλα και του κου Γεώργιου Καρκούλια, φροντίζει ώστε  ο Φάρος να αντιμετωπίζει τα όποια εμπόδια και να ανταποκρίνεται στο πολύτιμο έργο του που είναι η βοήθεια και η εξυπηρέτηση των τυφλών στις πολλαπλές ανάγκες που δημιουργεί η σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Με εκτίμηση προς τον Πρόεδρο,

Τα μέλη του Δ.Σ

Ζάκκας Φώτιος
Ρουκουτάκη Γωγώ
Στρατηγάκου Τασία
Τζεβελέκου Μαρία
Παληαλέξης Δημήτριος
Κορομηλάς Χρήστος
Λέκκας Χρήστος
Βιολάρης Κώστας

 

 

 

30/3/2020

24ωρη Γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για τον κορωνοιό

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ενεργοποιήσει το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 1110 , το οποίο είναι ΔΩΡΕΑΝ 24ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για τον κορωνοϊό, για τη στήριξη των ευπαθών και μοναχικών συμπολιτών μας,  αλλά και για την καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας τα οποία έχουν αυξηθεί εν μέσω της πανδημίας.

Ειδικότερα, το τηλεφωνικό κέντρο 1110 για τον κορωνοϊό, το οποίο λειτουργεί ως «ομπρέλα προστασίας» και ενημέρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο με μηδενική χρέωση, αποφασίστηκε μετά από δεκάδες καταγγελίες που δέχεται καθημερινά η Περιφέρεια για φαινόμενα αισχροκέρδειας από επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη προϊόντων, όπως τα αντισηπτικά και τα είδη ατομικής υγιεινής, συχνά αμφίβολης ποιότητας και τα διαθέτουν σε τιμές αυξημένες κατά 400%.

 

Συνεπώς όποιος πολίτης επιθυμεί να καταγγείλει φαινόμενα αισχροκέρδειας ή επιθυμεί υποστήριξη για τον κορωνοϊό μπορεί να επικοινωνεί δωρεάν στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 της Περιφέρειας Αττικής.

 

27/3/2020

Στην κρίση δεν είσαι μόνος!
Νέα γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καλλιθέας εγκαινιάζει επίσης από την Πέμπτη 26/3 την νέα γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με το σύνθημα: Στην κρίση δεν είσαι μόνος!

Η νέα τηλεφωνική γραμμή με αριθμό κλήσης το 210 9525803, θα λειτουργεί 10:00 με 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Δήμος Καλλιθέας δημιούργησε αυτή τη νέα δράση μέσω της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας» (ΔΗΚΕΚ) και της δομής «Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας» σε συνεργασία με το Σωματείο Θησέας και την ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής», για τους πολίτες (δημότες και κατοίκους) που έχουν ανάγκη μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, η οποία έρχεται να προστεθεί στις δράσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Την γραμμή στελεχώνουν δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και δύο Ψυχολόγοι, ενώ θα επικουρείται από έναν Ψυχίατρο ο οποίος θα λειτουργεί και ως «εφεδρική υποστήριξη».

 

 

 

26/3/2020

Δήμος Καλλιθέας
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καλλιθέας οργάνωσε και υλοποιεί
 Έκτακτο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι για άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν - Η υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει από την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Απευθύνεται στους δημότες ή κατοίκους Καλλιθέας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι και παρέχει εξυπηρέτηση κατ’ οίκον:

  • Για είδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτική περίθαλψη.
  • Για δωρεάν παροχή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης αν είσαι οικονομικά αδύνατος.
  • Για παραλαβή και παράδοση πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Κ.Ε.Π.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν στο 15600 ή στα 210 95 32 712210 95 32 714.

 

Η λειτουργία του προγράμματος είναι  Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 20:00 και Σάββατο 9:00-15:00.

 

 

 

18/3/2020

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Τ.Ε

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, ο φορέας μας θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή 20, την Δευτέρα 23, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 λόγω της εθνικής μας επετείου.

 

 

 

11/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την εκδημία και εξόδιο ακολουθία του συναδέλφου Γιάννη Τζιχριτζή

Με μεγάλη μας λύπη σας ενημερώνουμε ότι απεβίωσε ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Τζιχριτζής. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστή την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο κοιμητήριο Καλλιθέας στις 2:00 μ.μ. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνου να δωριστούν τα χρήματα στην Κιβωτό του Κόσμου. Λόγω των τελευταίων μέτρων που ανακοινώθηκαν παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν να μεταβούν κατευθείαν στο κοιμητήριο.

Τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του

 

 

Φίλε Γιάννη καλό σου ταξίδι.

 

 

11/3/2020

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, αναστέλλονται οι συναντήσεις των τμημάτων: Γυμναστικής, Braille, Ηλεκτρονικών Yπολογιστών, κεραμικής, Latin, Παραδοσιακών Χορών, Πλεκτού, Μακραμέ, Ισπανικών, Ιταλικών και Θεατρικού. Επίσης αναστέλλεται η συνάντηση της Τετάρτης 11.3.2020 με θέμα την εφαρμογή Demy assistant, το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής του ΠΕΔΥ Καλλιθέας και οι προγραμματισμένες επισκέψεις οργανωμένων ομάδων προς τον φορέα.

 

Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν από σήμερα 11-03-2020 και μέχρι νεωτέρας. Λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων θα αλλάξει και το ωράριο λειτουργίας του φορέα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και ωφελούμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να επικοινωνούν στο 210 9415222 ώστε να ενημερώνονται σχετικά.  

 

 

 

 

28/2/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ LATIN 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ευρύτερο πλαίσιο πρόληψης από τον κορωνοϊό, τα μαθήματα latin  αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, λόγω της άμεσης σωματικής επαφής των συμμετεχόντων στα εν λόγω τμήματα.

 

 

 

27/2/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε
Ασπίδα μας, η γνώση

Χρήσιμες Οδηγίες

Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό η αλκοολούχο διάλυμα. Γενικά αποφεύγουμε να αγγίζουμε με τα χέρια μας, τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας.

Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας.

Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια.

Απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο.

Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα.

Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα και ιδιαίτερα με ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια νόσο.

Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.

 

Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό μας η με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε στο σπίτι μας.

 

 

21/2/2020

Νέος κύκλος μαθημάτων

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει και για το 2020 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει και τα τμήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από 30 Μαρτίου 2020.

 

Τα σεμινάρια θα καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.

 

 

Πληροφορίες:
Δημήτρης Παπασταματίου - Κορδώνη Ελισάβετ

 

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: info@fte.org.gr


Ο κανονισμός λειτουργίας

Αίτηση συμμετοχής

 

 

 

 

 

 

21/1/2020

Νέα υπηρεσία πρόσβασης σε κινητά Android

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία απόλυτης πρόσβασης σε νέες συσκευές android, με την εγκατάσταση προσβάσιμων εφαρμογών και κατάλληλων ρυθμίσεων, όπως: Nova launcher, Acapella tts (Δημήτρης), ρυθμίσεις talk back, Demy assistant, τηλεφωνικός κατάλογος, smart audio book player, greek sms viewer, lazarillo, κ.λ.π.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία στο τηλέφωνο 2109415222. Την εξυπηρέτηση τους θα αναλάβει η κυρία Μαρίνα Ακλήρου σε συνεργασία με την κυρία Μάρω Αγαπητού.

 

Προσοχή! Για απόλυτη πρόσβαση συνιστώνται κινητά με λειτουργικό android one.

 

 

12/2/2020

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την μουσική εκδήλωση με τίτλο
«ΡΕΤΡΟ, παλιά τραγούδια και καντάδες με τον Δαυίδ Ναχμία»
που θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του φορέα μας στο ισόγειο.

Μία πλούσια περιδιάβαση στα χρυσά δημιουργήματα ενός αιώνα που μόνο αρχή γνώρισε.

Ένα ταξίδι σ’ έναν αλλιώτικο Ελληνικό γαλαξία όπου οι άνθρωποι τραγούδαγαν μέσα απ’ την ψυχή τους για τον έρωτα και την αγάπη, για τους καημούς και τις πίκρες τους, για τη νιότη και τα χρόνια που δε γυρίζουν ξανά ποτέ πίσω.

Ο Αττίκ… ο ειρηνοποιός που άνοιξε την πόρτα το 1901 και ο Νίκος Γούναρης που με τον μικρό χρονικά βίο του, σφράγισε στην έξοδό του τον κύκλο αυτής της «τραγουδοεποχής» το 1965. Ο Εικοστός Αιώνας, είναι μία αστείρευτη πηγή αριστουργηματικών τραγουδιών που γράφτηκαν για νέους που δεν σκόπευαν ποτέ να γεράσουν…  Εκεί βρίσκεται να μας περιμένει πάντα υπομονετικά ο Σουγιούλ, ο Γιαννίδης, ο Σακελλάριος, η Βέμπο, η Δανάη, η Μαίρη Λω κι η Στέλλα Γκρέκα. Ο Χρήστος Χαιρόπουλος, ο Τραϊφόρος, ο Πολυμέρης και ο Μαρούδας για να τραγουδήσουν για τον κόσμο που άλλαξε, για δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες… το πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, για το παρηγορητικό κρασάκι, τη σπαραχτική έκκληση…  ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανόσουν μετά… κι εκατοντάδες ακόμα λατρεμένα τραγουδάκια που συνθέτουν το απέραντα καλοσυνάτο σάουντρακ της ψυχής μας.

Η Ελλάδα υποδέχονταν τότε με ανοιχτή αγκαλιά κάθε έναν απ’ τους καλλιτέχνες εκείνου του καιρού ξεχωριστά. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τους υποδέχεται όλους μαζί σε δύο μοναδικές ώρες που κανείς ποτέ δεν θα ξεχάσει.

Τρείς μοναδικοί ερμηνευτές, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, η Εβελίνα Νικόλιζα και η Χριστίνα Σαμαρά, τραγουδούν μερικά απ’ τα ωραιότερα τραγούδια της εποχής.

Επιμέλεια προγράμματος Δαυίδ Ναχμίας

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Είσοδος Ελεύθερη

 

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε για την συμμετοχή σας την Γραμματεία του Φορέα μας στο τηλέφωνο: 210 9415222
Αθηνάς 17, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 73
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9415222 www.fte.org.gr
e-mail: info@fte.org.gr 

 

 

24/1/2020

Παρουσίαση της εφαρμογής Demy Assistant!
11 Μαρτίου 2020

 

Σας ενημερώνουμε, ότι στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος η πρώτη παρουσίαση της εφαρμογής Demy Assistant!

Με την Demy μπορείτε να χειριστείτε εύκολα κινητά με λειτουργικό android, απλά με την φωνή σας. Μιλήστε στην Demy και ζητήστε ενέργειες όπως: πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, φωνητική πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών, αποστολή μηνυμάτων sms, προσθήκη και ακύρωση ξυπνητηριού, λήψη φωτογραφιών, προσθήκη προορισμού στην προεπιλεγμένη εφαρμογή gps, δυνατότητα ηχογράφησης για να κρατάτε φωνητικές σημειώσεις, δυνατότητα ανίχνευσης φωτός που σας βοηθά να εντοπίσετε ξεχασμένα φώτα και άλλες πολλές δυνατότητες, που θα παρουσιάσει αναλυτικά ο Δημήτρης Θαρενός.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Φάρο Τυφλών, ή καλέστε στο κινητό: 6946556436.

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!

 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δωρεάν εγκατάσταση στο παρακάτω link.

Demy Assistant V1.4.apk

 

 

 

8/1/2020

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2020


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 6:00 μ.μ.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην εορταστική εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεών του στο ισόγειο, Αθηνάς 17, Καλλιθέα.

 

-Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά-
Εκ του Δ.Σ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήσατε με την Γραμματεία του φορέα και την κα Γ. Ρουκουτάκη (Αντιπρόεδρο & Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων) στο 6945373081.

 

 

12/12/2019

Ανακοίνωση για την εκδήλωση
«η ιστορία του νομίσματος»
στις 18.12.2019

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank για την ιστορία του νομίσματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του φορέα μας την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ψηλαφίσουν μεγενθυμένα πιστά αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων, να ενημερωθούν για την συνεργασία με τον φορέα μας και  να προμηθευτούν το ενημερωτικό έντυπο Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα στην γραφή Braille.
Σας περιμένουμε.

 

 

 

 

Δελτία τύπου για το έτος 2019

Δελτία τύπου για το έτος 2018

Δελτία τύπου για το έτος 2017

Δελτία τύπου για το έτος 2016

Δελτία τύπου για το έτος 2015