Κύριο περιεχόμενο

Προσβάσιμοι λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ


Προσβάσιμοι λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ

Σε συνέχεια της πρωτοποριακής και μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα συνεργασίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος  με την ΕΥΔΑΠ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΔΑΠ για την έκδοση προσβάσιμων λογαριασμών σε όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Θα ενημερωθείτε σχετικά με νεότερη ανακοίνωση για τις εξελίξεις και τις δυνατότητες έκδοσης προσβάσιμων λογαριασμών σε Braille, μεγέθυνση, e-mail και πληροφόρηση με  sms, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που θα χρειαστούν.