Κύριο περιεχόμενο

Πρόγραμμα Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας

 

 

 

Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας & Ενεργού γήρανσης τυφλών ατόμων

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος εγκαινιάζει το Πρόγραμμα «Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας & Ενεργού γήρανσης τυφλών ατόμων»,  για τα έτη 2018-2019

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται χάρις στην σημαντική στήριξη από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, έρχεται εξ ορισμού να απαντήσει στα σχετικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας, με την πρόβλεψη-παρακολούθηση ζητημάτων υγείας και κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που συνεπάγεται το πρόβλημα όρασης. Παράλληλα, πέρα από την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρώτης γραμμής, θα υπάρξει μέριμνα για την ουσιαστική εμπλοκή των ωφελούμενων που μπορούν, σε δράσεις συμβουλευτικού, αλλά και κοινωνικού-πολιτιστικού χαρακτήρα. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος - κα Βαγενά & κα Κουρούνη (210-9415222)