Κύριο περιεχόμενο

Κάρτες Μετακίνησης 2019

 

 

 

Ανανέωση και έκδοση δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 με έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ από την Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 6-2-2019 και λήξης η 5-4-2019.

Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Υπεύθυνη δήλωση (του νόμου. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής

3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφό της

4. Απόφαση ΚΕΠΑ (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα τυφλότητας από τους δήμους.

5. Παλιές κάρτες

6. 3 Πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κ.Υ. του ΦΤΕ.