Κύριο περιεχόμενο

Ώρες λειτουργίας



Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, λειτουργεί  καθημερινά,

εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 07.30 έως τις 14.30.