Κύριο περιεχόμενο

 

Με ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

-το πολύπλευρο έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το έτος 2013

 - το πολύπλευρο έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το έτος 2014.