Κύριο περιεχόμενο

Mε ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

 - το Εκτυπωτικό Κέντρο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος κατά το 2015

- τα Παραγωγικά Εργαστήρια του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το 2015.