Κύριο περιεχόμενο

 

Επιγραφές BRAILLE για αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία, αξιοθέατα, επιχειρήσεις κ.α. 

 

 

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, πιστοποιημένο κέντρο για την εκμάθηση της γραφής Braille, καθώς επίσης και για την μεταφορά «μετάφραση» ελληνικού και λατινικού αλφάβητου στον κώδικα Braille, μπορεί να ετοιμάσει και να σας διαθέσει πινακίδες με την γραφή των τυφλών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αλουμίνιο και σε ανθεκτικό πλαστικό (PVC)

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το εκτυπωτικό τμήμα, του Φ.Τ.Ε. κο Παπασταματίου Δημήτρη, στο τηλ: 2109415222, από τις 7:30 – 14:30.